Opdracht: Controletoets blok 6 en 4 woord- en zinsbouw

Lees de toetsdoelen van blok 6 en 4.
Zoek op internet oefeningen van de onderwerpen die je nog lastig vindt! https://classroom.google.com/c/MTYyODIzODczMzVa/a/MTM2OTM4OTkyNzc3/details