Opdracht: Taal Controletoets blok 3

Leer de woordenschatwoorden van blok 3 
Leer ook de woorden van blok 1. Deze worden getoetst bij de toets ‘Kun je dit nog’.

Deze woorden zitten in de bijlage.
Ook staan de toetsdoelen voor Woord- en zinsbouw erbij. Lees ook deze goed door, dan weet je wat er wordt getoetst. https://classroom.google.com/c/MTMwMTk2MDg0Nzky/a/NDMxNzU2MDMwNjUz/details