Opdracht: Controletoets Taal woord- en zinsbouw blok 3

Woord- en zinsbouw:
Kun je dit nu:- zinnen met directe en indirecte rede herkennen – synoniemen en tegenstellingen herkennen en gebruiken – trappen van vergelijking
Kun je dit nog: (herhaling blok 1) gezegde herkennen en gebruiken – zinsdelen benoemen – zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, voorzetsel, voornaamwoorden, lidwoorden, werkwoorden, telwoorden (kortom: woordsoorten herkennen) http://classroom.google.com/c/MTYyODIzODczMzVa/a/MTU1NTE0MjI3ODZa/details