Opdracht: Signaaldictee spelling blok 5

In de bijlage staan de woordpakketten leer de woordpakketten 17 t/m 20 en lees ook de toetsdoelen van blok . Oefen ze thuis, je kan dit ook doen op spellingoefenen.nl of bij https://www.meesterklaas.nl/app/flitswoorden#flits/methode/taal-verhaal-nu|groep=8
Let op blok (wp 9 t/m 12) wordt ook getoetst https://classroom.google.com/c/MTQ4OTQwOTk2MDc0/a/MzA5MjA0ODcxMTQz/details