Opdracht: Signaaltoets woord- en zinsbouw blok 3

Lees de toetsdoelen van blok 3 goed door.
De uitleg staat bij de lessen 6 van de hoofdstukken 5 en 6!!!!
Lees ook de lessen 6 van hoofdstuk 1 en 2 even door. https://classroom.google.com/c/MTQ4OTQwOTk2MDc0/a/MjIwNjYzMTQ1MTkx/details