Opdracht: Spelling Signaaltoets blok 3

Leer de woorden van blok 3 = wp 9 – 12
Leer ook de woorden van blok 1 = wp 1 -4.  Deze worden getoetst bij de toets ‘Kun je dit nog’.

Lees de toetsdoelen van blok 3 en 1 nog een keer goed door. https://classroom.google.com/c/MTMwMTk2MDg0Nzky/a/NDMxNzU2MDMxMTI4/details