Opdracht: Taal Controletoets blok 5

Lees de toetsdoelen van blok 5 H 9 en 10 goed door dit gaat over woord-en zinsbouw
Leer de woordenschatwoorden
Let op blok 3 H 5 en 6 wordt ook getoetst. Dus lees deze ook door https://classroom.google.com/c/MTQ4OTQwOTk2MDc0/a/MzA5MjA0ODcxMjU1/details