Opdracht: Taal controletoets Woordenschat blok 3 Hoofdstuk 5 en 6

Woordenschat: kinderen hebben woordenschatwoorden in google drive: Hoofdstuk 5 en 6 (blok 3)
en herhaling woordenschat hoofdstuk 1 en 2 (blok 1) http://classroom.google.com/c/MTYyODIzODczMzVa/a/MTU1NTE0MjI3MjZa/details