Opdracht: Taal signaaltoets blok 3 Woordenschat en woord- en zinsbouw

Woordenschat: kinderen hebben woordenschatwoorden in Google drive: Hoofdstuk 5 en 6 (blok 3)
Woord- en zinsbouw: Kun je dit nu: zinnen met directe en indirecte rede herkennen – synoniemen en tegenstellingen herkennen en gebruiken – trappen van vergelijking
Kun je dit nog: (herhaling blok 1) gezegde herkennen en gebruiken – zinsdelen benoemen – zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, voorzetsel, voornaamwoorden, lidwoorden, werkwoorden, telwoorden (kortom: woordsoorten herkennen) http://classroom.google.com/c/MTYyODIzODczMzVa/a/MTU1NTE0MDU2ODha/details