Opdracht: Taal signaaltoets woordenschat blok 3

Lees de woordenschatwoorden goed door en leer de woorden die je nog niet kent. De woorden staan in de bijlage, kijk ook naar de toetsdoelen van woord en zinsbouw.
In de bijlagen zitten ook de woordenschatwoorden van blok 1 (deze komt in de toets ‘kun je dit nog’ https://classroom.google.com/c/MTQ4OTQwOTk2MDc0/a/MjIwNjYyMDA1MzY4/details