Opdracht: Toets Engels Unit 4

Leer de woorden van Nederlands naar Engels en ook andersom. Zorg ook voor een juiste spelling. Leer ook de ‘Words to know” en ‘More words to know’. Zorg dat je ook de taalregels weet en kunt toepassen.  https://classroom.google.com/c/MTQ4OTQwOTk2MDc0/a/MjgxNTM5MjMzNzUy/details