Menu

Bij ons in Groep 4

Geen items gevonden...

Agenda

Groep 4

Geen items gevonden...

Over Groep 4

Welkom in groep 4! Een heel leuk jaar voor de kinderen. Hieronder kunnen jullie lezen wat de algemene doelen zijn van groep 4!

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren wie God is. Daarom geven we meerdere keren per week Godsdienst. We vertellen de kinderen verhalen uit de bijbel en we zingen met elkaar mooie liederen.

Lezen wordt moeilijker
Van losse woorden ging je kind al naar korte zinnetjes, maar nu krijgt hij langere zinnen te lezen. De boekjes worden moeilijker. Hadden de boeken in groep 3 nog woorden met één lettergreep, nu zijn woorden en zinnen langer.

Er wordt op de spelling gelet
Letters leren was in groep 3 al moeilijk genoeg, dus was het prima om alles fonetisch op te schrijven. In groep 4 leert je kind echt spellen en leert hij dat een woord met een ‘g’-klank bijvoorbeeld ook een ‘ch’ kan bevatten.

Tellen tot 1000
Rekenen gaat alweer een stuk verder dan in groep 3. Leerde je kind eerst alleen optellen en aftrekken tot twintig, nu worden de getallen groter. Voor het eerst maakt hij ook kennis met vermenigvuldigen. De tafels komen bijvoorbeeld aan de orde en hoe je tot 1000 telt.

We willen ook graag dat kinderen zich in onze groep fijn en veilig voelen. Daarom werken we met de Kanjertraining. Aan de hand van de methode worden kinderen regels geleerd over hoe we met elkaar omgaan.

Wendy Korlaar

maandag en dinsdag

Hester Kok

woendag, donderdag en vrijdag